Rahoitukset

Autamme yrityksiä rahoituksen hakemisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä

Kuulumme Business Finlandin asiantuntijaverkostoon, ja autamme yrityksiä mm. Innovaatioseteli-hakemusten teossa ja Innovaatioseteli-projektien läpiviennissä.

Kuulumme myös ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen (KehPa) puitesopimustoimittajiin. Yritys voi hakea ELY-keskuksen kautta tuettuja asiantuntijapalvelujamme liiketoimintansa kehittämiseen. 

Uudista ja kasvata yritystäsi!

  • Onko yritykselläsi tarve nykytilan analyysiin ja sen pohjalta luodulle kehittämissuunnitelmalle?
  • Onko yrityksessäsi tarve suunnitelmalliselle toiminnan kehittämiselle?
  • Onko sinulla uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, jonka eteenpäinviemiseksi tarvitset asiantuntijaosaamista?
  • Tarvitsetko apua ja neuvontaa julkisen rahoituksen hakemisessa?

Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan! Yrityksesi mahdollisuudet ja yhteistyön sisältö tarkentuu keskustelun kautta.

Autamme elinkaaren eri vaiheissa olevia yrityksiä kehittymään, kasvamaan ja uudistumaan

Olemme auttaneet eri toimialojen yrityksiä innovaatiotoiminnassa, rahoituksen hankinnassa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä hankkeiden ja projektien johtamisessa. 

Mikä on Business Finlandin Innovaatioseteli?

Innovaatiosetelillä yrityksenne voi ostaa uutta tietoa ja osaamista liiketoimintaa kehittämään.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tarvitsevat ulkopuolista osaamista uuden tuotteen tai palveluidean kansainvälistymisen eteenpäinviemiseksi. Innovaatiosetelin avulla yrityksiä kannustetaan innovaatiotoimintaan ja löytämään uusia avauksia liiketoiminnan kasvua tukemaan.

Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1 000 euron (+ alv) omavastuuosuus, joka tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä.

Omavastuuosuuden suorituksen ja projektin raportoinnin jälkeen palveluntuottaja lähettää enintään 4 000 euron (+ alv) laskun suoraan Business Finlandille.

Mitä on ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut?

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Palvelulla ei ole toimialarajoituksia, ja se sopii myös yksityisille elinkeinoharjoittajille.

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Lisäksi yrityksellä tulee olla vähintään yksi tilikausi takana.

Konsultointi-palveluja voidaan myöntää myös toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille innovaatioiden kaupallistamisen tueksi.

Palvelussa yritys saa avukseen kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa yhteistyössä kartoitetaan tai kehitetään yrityksen liiketoimintaa.

Yritysten kehittämispalvelun kesto määräytyy yrityksen tarpeiden ja palvelun mukaan, yleensä 1-5 konsultointipäivää kerrallaan. Yritykset voivat hakea palvelua useaan kertaan ja eri tarpeisiin, sillä yritykselle voidaan myöntää kolmen vuoden aikana enintään 15 konsultointipäivää.

Tähtäimessä liiketoiminnan laajentaminen vai investoinnit?

Autamme yritystänne mahdollistamaan tavoitteet rahoituksen hakemisessa sekä tuemme konsultteina yhteistyössä konsepti- ja liiketoiminnan kehittämisessä, liiketoiminnan neuvontaprojekteissa ja kansainvälisissä kasvuprojekteissa.

Future Partnersin tiimin kautta saat tukea ja apua innovaatioprojekteihin. Erikoisalaamme ovat myös liiketoimintamallia tukevat talous- ja rahoitusanalyysit sekä lakiasianpalvelut.  

Ota yhteyttä

Keskustellaan lisää, miten voisimme olla tukemassa kasvuanne.