Projektiseuranta ja -laskenta integroituna taloushallintoon

Projektien kulujen ja resurssien seuranta on mahdollista integroida taloushallintoon. Raporttien avulla tilanteen seuranta on ajantasaista. Ajantasaisen seurannan avulla helpottuu budjetissa pysyminen niin rahallisesti kuin ajallisesti.

Helppoutta maksuliikenteeseen

Osto- ja myyntilaskut sekä asiakirjat saa ohjattua juuri valittuun projektiin, jolloin tarkka seuranta ja laskenta mahdollistuu. Yritys voi seurata laskutuksiaan sekä vielä laskuttamatta olevia laskuja. Laskut tulevat suoraan Fennoan taloushallinnon ohjelmaan, joka vie maksuja eri kohteisiin.

Automaattinen tiedonkulku

Kaikki tieto kulkee automaattisesti ohjelmistojen välillä. JM Control+ tuntikirjuriin kirjatut tunnit, laskut ja muut kulut saadaan kohdistettua suoraan projektiin. Tieto kulkee automaattisesti Fennoan ja JM Controlin ohjelmistojen välillä. Molemmat ohjelmistot mahdollistavat raporttien luonnin. Yritys saa myös katelaskelmat suoraan ohjelmistosta.

Reaaliaikainen seuranta

Työntekijät voivat merkitä aika- ja paikkariippumattomasti työtunteja työkohteesta käsin. Tämä auttaa reaaliaikaisen kulujen seurannan ja nopeuttaa kaikkien työvaiheita. Ohjelmistot mahdollistavat työntekijöiden pääsyn vain omien projektiensa seurantaan.

Digitaalinen tiedon kulku parantaa projektin seurantaa ja helpottaa tietojen siirtymistä projektikohteista yrityksen taloushallintoon sen automaattisten toimintojen avulla. Aikaisempien projektien pohjalta tulevien tarjouksien laatiminen nopeutuu ja tarkentuu.