Henkilöstöhallinto

Tarjoamme digitaaliset henkilöstöhallinnon ratkaisut aika- ja paikkariippumattomasti mobiili- ja selainpohjaisilla ohjelmistoilla.

Henkilöstöhallinnon ohjelmistot eri tarpeisiin

Fennoa mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisen henkilöstöhallinnon. Suurille yrityksille tarjoamme työvälineeksi Sonet Premiumia vastaamaan henkilöstöhallinnon laajempiin tarpeisiin.

Ohjelmistot osaavat laskea palkat ja lomakertymät voimassa olevan TES:n mukaisesti. Tämä nopeuttaa toimintoja ja virheellisten tai puutteellisten kirjauksien määrä vähenee.

Automaattista tiedonkulkua

Tarjoamme yrityksen käyttöön palkanlaskentaamme integroidun, työntekijöiden tuntien kirjauksiin helppokäyttöisen verkkosovelluksen, joka toimii myös mobiilissa.

Yritys voi tehdä työntekijöidensä työsopimukset selainpohjaisella ohjelmistollamme, jolla voi hoitaa muitakin henkilöstöhallintoon liittyviä asioita, kuten sairauslomien seuraaminen ja ilmoittaminen palkanlaskentaan. Integroitava JM Control+ tuntikirjuri nopeuttaa työtuntien kirjaamista, ja vapauttaa aikaa muuhun työhön.

Myös matkalaskujen teko hoituu mobiili- ja selainpohjaisella ohjelmistolla. Sonetin matkalaskuohjelma voidaan integroida Fennoaan, jolloin työntekijät voivat aika- ja paikkariippumattomasti ilmoittaa matkalaskut, jotka siirtyvät suoraan Fennoan ohjelmistoon.

Ohjelmistomme täyttävät kaikki GDPR:n vaatimukset. Lisäksi palkanlaskennan ilmoitukset Tulorekisteriin tapahtuvat automaattisesti.

Palkanlaskennan ajantasaisuus ja vuorovaikutus

Vuorovaikutus yrityksen ja palkanlaskennan välillä toteutuu kätevästi ohjelmiston sisällä. Näin kaikki kommunikointi, tositteet ja kirjaukset ovat aina samassa paikassa, kaikki osapuolet ovat tietoisia läpikäydyistä asioista ja ilmoituksista.

Ei enää kateissa olevia sairauslomatodistuksia, erikseen tehtäviä Ecxel-tiedostoja tai informaatiokatkoja. Kaikki tieto kulkee digitaalisesti ja automaattisesti, kun ne sinne kerran kirjataan.