Digitaalinen taloushallinto

Toteutamme koko taloushallinnon digitaalisesti edistyneimmillä ja nykyaikaisimmilla ohjelmistoilla, jotka ovat käytettävissä myös mobiilissa aika- ja paikkariippumattomasti. Näin yrittäjä voi helpottaa yrityksensä päivittäisiä rutiineja ja panostaa varsinaiseen yritystoimintaansa.

Kärkiluokan ohjelmistot digitaaliseen taloushallintoon

Käytämme kärkiluokan ohjelmistoja digitaalisessa taloushallinnossa. Fennoa mahdollistaa taloushallinnon täydellisen digitalisuuden. Tiedon ja tositteiden kulku yrityksen ja meidän välillämme on sujuvaa sekä ajantasaista, kun kaikki tarvittava aineisto on saatavilla.

Ohjelmistomme mahdollistavat yrityksen taloudellisen tilan seuraamisen reaaliaikaisesti helppolukuisilla, yhteisesti sovituilla raporteilla tai suoraan ohjelmistosta seuraamalla.

Digitaalinen arkistointi

Digitaalinen ohjelmistomme myös arkistoi kaikki tositteet, jolloin ne löytyvät tarvittaessa nopeasti. Myös hallinnolliset asiakirjat, kuten sopimukset, saadaan digitaaliseen arkistoon. Digitaalisuus helpottaa ja nopeuttaa myös tilintarkastusta, jota voidaan tehdä koko tilikauden ajan.

Toimintojen automatisoituminen ja työskentelyn tehokkuus

Fennoaan voidaan integroida muun muassa JM Control+ -tukiohjelma, jonka avulla myös poistetaan turhaa manuaalista työtä, kuten kassaraportit ja työtuntien kirjaukset. Kommunikointi ohjelmiston sisällä tositasolla tehostaa työskentelyä, jolloin aikaa jää muuhun olennaiseen.