Yrityksille

Täältä löydät yrittäjille ja yrityksille keskeisimmät työvälineet digitaaliseen talous- ja henkilöstöhallintoon sekä tärkeimmät linkit yhteisöpalveluihin.


Yrittäjän digitaaliset talous- ja henkilöstöhallinnon työvälineet

                                                                           Automaattinen digitaalinen talous- ja palkkahallinto.

                                                                             Työaikatiedon tallennus ja raportointi.

                                                                            Kerää ja yhdistelee kaiken liiketoimintatiedon yhteen                                                                                                                  paikkaan. 


Linkit yrittäjälle tärkeisiin yhteisöpalveluihin  

PRH (Patentti- ja rekisterihallitus)

Prh tarjoaa monipuolisia nettipalveluja yrittäjille, voit ilmoittaa, hakea tai muuttaa tietoja, voit seura-ta ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyä, voit et-siä tietoa, hakea otteita ja tehdä asiakirjatilauksia. 

Siirry nettipalveluun 

YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä)

Prh:n ja verohallinnon yhteisesti omistama ja yllä-pitämä tietojärjestelmä, jolla hallinnoidaan rekiste-riä y-tunnuksista ja näihin liittyviä tietoja.

Lue lisää YTJ-palvelusta.

YTJ-palvelussa voit perustaa yrityksen, tehdä yri-tyksen tietoihin muutoksia, valtuuttaa asiamiehen. 

Siirry tekemään ilmoitus

Tulorekisteri

Sähköinen tietokanta tulotiedoille, johon työnan-tajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tie-dot maksetuista ansiotuloista.  

Lue lisää tulorekisterin palveluista yrittäjille.

Kirjaudu tulorekisteriin


Suomi.fi

Tietoa ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille sekä tietoa yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin.   

OmaVero

Lähes kaikki veroasiat verkossa.  

Asiakastieto

Suomen Asiakastieto on digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalvelujen tarjoaja rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin sekä erilaisiin päätöksentekoihin.