Yritysten kolmas kustannustukikausi ja toimitilojen sulkemiskorvaus hyväksyttiin eduskunnassa

11.04.2021

Eduskunta on 9.4.2021 hyväksynyt lakimuutosehdotukset yritysten määräaikaisen kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta (HE 27/2021) ja toimitilojen sulkemiskorvauksesta (HE 37/2021). (TAL uutinen 9.4.2021)

Määräaikainen kustannustuki on takautuva tuki. Kolmannella hakukierroksella tukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto ajalla 1.11.2020 - 28.2.2021 on pudonnut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi.

Tukea voivat saada kaikkien toimialojen yritykset. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan vuoksi.

Tuen hakukauden on tarkoitus alkaa huhtikuussa lain voimaantulon jälkeen ja päättyä 23.6.2021. Tukiviranomaisena toimii valtiokonttori.

Valtiokonttorin kustannustuki korvaa aiemmin kuntien myöntämän yksinyrittäjätuen. Tukea maksetaan yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Verohallinto myönsi 9.4.2021 lykkäystä yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten jättöaikaan. Kirjanpitolautakunta puolestaan myönsi jo maaliskuussa yleisen lykkäyksen tilinpäätösten laatimisaikaan. Nämä lykkäykset kannattaa hyödyntää niissä tilanteissa, joissa yritys on hakemassa ja saamassa tukea ja joka voidaan marras-joulukuulta 2020 kohdentaa vuodenvaihteessa 2020 päättyneelle tilikaudelle.

Sulkemiskorvauksen voivat saada sellaiset yritykset, joiden toimitilat on tartuntatautilain (1227/2016) 58 g §:n tai majoitus- ja ravintolatoiminnasta annetun lain (308/2006) 3a §:n nojalla pidettävä suljettuina. Lisäksi tukea voivat saada vain yritykset, joissa on enintään 49 työntekijää. Myös tässä Valtiokonttori toimii tukiviranomaisena. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Markku Ojala ja Sirpa Koponen

Sirpa Koponen antaa koronatukikysymyksissä neuvontaa liiton jäsenpalveluna. Kysymykset voit lähettää osoitteeseen asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Uutista on päivitetty 9.4.2021 klo 18.50. Aiemmin uutisessa kerrottiin, että tuki olisi rajattu kestoltaan vähintään 15 vuorokautta kestäviin sulkemisjaksoihin. Tämä hallituksen esityksessä ollut edellytys kuitenkin poistui eduskuntakäsittelyn aikana (kts. talousvaliokunnan mietintö 6/2021).