Pienyritysten arvonlisäverotukseen tulee muutoksia vuodesta 2025 lähtien

11.12.2023

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka ovat arvonlisäverovelvollisten rekisterissä ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30.000 euroa. Nyt alarajahuojennus poistuu.

Nykyiset alarajahuojennusta koskevat säännökset ovat voimassa 31.12.2024 saakka, mutta jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia poistuu vuoden 2025 alusta pienyritysdirektiivin myötä.

Käytännössä alarajahuojennus on siis haettavissa vielä tilikausille 2023 ja 2024, mutta vuodelta 2025 huojennusta ei voi enää saada, vaikka liikevaihto jäisi alhaiseksi. Huojennusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota huojennus koskee.

Verohallinnon tilastojen mukaan vuonna 2022 alarajahuojennusta saavia yrityksiä oli lähes 78.000. Huojennuksen piirissä on erityisesti palvelualojen yrityksiä, joilla on vähemmän vähennyskelpoisia ostoja kuin esimerkiksi pääomavaltaisilla yrityksillä tai tavarakauppaa harjoittavilla yrityksillä. Vuoden 2025 alussa voimaan tulevat muutokset koskevat kaikkia pienyrityksiä toimialasta tai yritysmuodosta riippumatta.