Haku verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn alkoi 21.4.2021(TAL uutiskirje)

28.04.2021

Haku verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn alkoi ke 21.4.2021. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää perintätoimet, kunnes hakemus on käsitelty ja ratkaistu.

Kevennetty maksujärjestely pitää sisällään seuraavat asiat:

  • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan maksujärjestelyssä oleviin veroihin 1.5.2021 alkaen.
  • Voit hakea maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestely olisi rauennut. Edellytyksenä, että verot eivät ole vielä ulosotossa. Normaalisti tällaisessa tilanteessa ei myönnetä uutta maksujärjestelyä.
  • Voit hakea maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi edelleen voimassa. Näin saat verojen maksamiseen vielä lisää aikaa. Näissä tilanteissa aiempi maksujärjestely korvataan uudella.

Viivästyskoron alentaminen 2,5 prosenttiin edellyttää lakimuutosta, jota parhaillaan valmistellaan valtiovarainministeriössä. Verohallinto voi hyväksyä hakemukset, kun lakimuutos alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan.

Maksujärjestelyä voi hakea, jos:

  • veroja ei ole vielä ulosotossa ja
  • kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu määräajassa.

Verohallinto toivoo, että maksujärjestelypyynnöt tehtäisiin ensisijaisesti OmaVero-palvelussa ja toissijaisesti puhelimitse (puh. 029 497 028). Kevennettyä maksujärjestelyä voi hakea ajalla 21.4. - 31.8.2021.

Saatua maksujärjestelyä ei voi myöhemmin muuttaa. Maksuohjelmaa ei voi siis myöhemmin pidentää, mutta maksunjärjestelyn saanut voi maksaa veroja ohjelmaa nopeammassa aikataulussa. Maksujärjestely voi tulla maksettavaksi ohjelmaa nopeammin myös siitä syystä, että veronpalautuksia kohdennetaan maksuohjelman mukaisille veroille.

Kevennettykin maksujärjestely raukeaa, jos:

  • vero- tai muita ilmoituksia ei anna ajallaan,
  • maksuohjelman mukaisten erien maksaminen määräajassa viivästyy tai jos
  • maksujärjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa.

Viivästyskorkoa ei voi vähentää tuloverotuksessa

Maksujärjestelyssä perittävä viivästyskorko on vähennyskelvoton tuloverotuksessa. Näin myös kevennetyssä maksujärjestelyssä perittävä 2,5 prosentin suuruinen korko. Osakeyhtiön verotuksessa korko vastaa 3,13 prosentin suuruista tuloverotuksessa vähennyskelpoista korkoa. Maksujärjestelyn voi kylläkin saada ilman vakuuksia toisin kuin esim. pankkilainan, jonka korko on yleensä vähennyskelpoinen.

Jos verot ovat jo ulosotossa
Jos veroja on jo ulosotossa perittävänä, Verohallinto ei tee maksujärjestelyä, vaan velallisen tulee ottaa yhteys ulosottoviranomaiseen ja sopia mahdollisista maksujärjestelyistä tämän kanssa.

Ulosoton koronaperusteisista lievennyksistä uutisoimme 25.1.2021. Nämä lievennykset jatkuvat vuoden loppuun saakka (uutisemme 7.4.2021). Ulosoton koronaperusteisista lievennyksistä voi lukea lisää Ulosottolaitoksen verkkosivuilta. Ulosottolaitos suosittelee korona-aikana käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.