Asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia

04.11.2022

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia (He 250/2022), joilla helpotetaan esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemistä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Esityksen mukaan taloyhtiön osakkaalla olisi jatkossa oikeus tehdä omalla kustannuksellaan esteettömyyttä parantavia muutoksia myös yhtiön rakennuksen tai kiinteistön yhteisiin tiloihin. Lisäksi muutoksen toteuttanut osakas vastaisi käyttökuluista, huollosta ja kunnossapidosta ja myös tarpeettomaksi käyneen muutoksen poistamisesta, kuten muidenkin muutostöidensä osalta.

Esteettömyyttä parantavat muutokset voivat olla esimerkiksi ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä ja sisäänkäynnin luiska tai yleisten tilojen ja sisäänkäynnin valaistuksen parantaminen. Muutostyöstä on esityksen mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, eikä muutos saa aiheuttaa kustannuksia eikä muuta haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.

Lisäksi ehdotuksen mukaan vanhan yhtiön yhtiökokous voi jatkossa enemmistöpäätöksellä päättää kestävää asumista edistävistä uudistuksista samassa tahdissa kuin tällaiset uudistukset otetaan käyttöön uusrakentamissa. Tällaisia uudistuksia voivat olla esimerkiksi uudet paikallisen energiantuotannon innovaatiot ja palvelut.