Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja

12.12.2020

Tasavallan presidentti on vahvistanut arvonlisäverolain muutokset (He 143/2020, VaVM 21/2020) joiden mukaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan. Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien. Muutoksen tarkoituksena on keventää pienyritysten hallinnollisia velvoitteita.

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Ennen lain voimaantuloa alkaneeseen tilikauteen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.